O Nas

Na terenie gminy Krobia po reorganizacji w oświacie działała trzyoddziałowa Szkoła Podstawowa Filialna w Nieparcie. Natomiast na terenie gminy Miejska Górka istniała Szkoła Podstawowa w Gostkowie z sześcioma oddziałami klasowymi. Ze względu na duże koszty prowadzenia szkół i małą liczbę uczniów myślano o likwidacji placówek i dowożeniu dzieci do szkół w Krobi i Miejskiej Górce. Z inicjatywy rodziców i za zgodą burmistrzów postanowiono połączyć ze sobą obie wiejskie szkoły w jeden Zespół Szkół

Czytaj więcej

Za utworzeniem jednej wspólnej placówki przemawiała potrzeba lokalnego społeczeństwa, mała odległość i wspólna parafia. Budynki szkolne leżą w bliskiej odległości od siebie, na terenie dwóch sąsiadujących gmin. Edukacyjny Związek Międzygminny Gostkowo – Niepart w Nieparcie rozpoczął działalność z dniem 25 maja 2009 roku. Związek Międzygminny powstał z inicjatywy dwóch gmin, Krobia i Miejska Górka, których celem było przekazanie częściowo kompetencji w zakresie edukacji publicznej.

 Czytaj więcej

Edukacyjny Związek Międzygminny Gostkowo – Niepart w Nieparcie rozpoczął działalność z dniem 25 maja 2009 roku. Związek Międzygminny powstał z inicjatywy dwóch gmin, Krobia i Miejska Górka, których celem było przekazanie częściowo kompetencji w zakresie edukacji publicznej.

2009

Z dniem 1 września 2009 roku rozpoczął działalność Zespół Szkół w Gostkowie, gdzie naukę podjęli uczniowie obwodu obejmującego zarówno dzieci z gminy Miejska Górka i Krobia. Zajęcia odbywają się w dwóch budynkach użyczonych przez gminy – członków związku.

2011

Od września 2011 roku edukacja odbywała się w ramach: sześciu oddziałów Szkoły Podstawowej, trzech oddziałów przedszkolnych oraz trzech oddziałów Gimnazjum.

2017

Z dniem 1 września 2017 r. w wyniku reformy oświaty szkoła uległa przekształceniu i zmieniła nazwę na Szkołę Podstawową w Nieparcie. W jej skład wchodzą obecnie trzy oddziały przedszkolne, klasy I-VII szkoły podstawowej oraz klasy II-III wygaszanego gimnazjum.

EDUKACYJNY ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY GOSTKOWO-NIEPART

Adres

Niepart 45,
63-840 Krobia

E-mail

sekretariat@spniepart.pl
ksiegowosc@spniepart.pl iod@spniepart.pl

Telefon

65 547 42 02